Bert Beens overleden

Zaterdag 12 mei jl overleed Bert Beens. Bert Beens was bijna 20 jaar betrokken bij de orgelconcerten in de Eusebius. Hij was gedurende lange tijd penningmeester van de orgelcommissie en in die hoedanigheid bij elk orgelconcert aanwezig. Buiten het feit dat hij de financiële afhandeling van de orgelconcerten deed was hij ook betrokken bij het stemmen van de orgels.
Donderdag 17 mei speelden Johan Luijmes en Wim Roelfsema een besloten afscheidsconcert voor Bert Beens.
Bert had aangegeven dat hij graag wilde dat de aanwezigen geld doneerden ten behoeve van de orgelconcerten.
Naar aanleiding van deze wens van Bert Beens is er een bedrag bijeengebracht van € 1800.
Bestuur, directie en medewerkers van de Eusebius kijken met respect terug op de inspanningen die Bert Beens leverde voor de Eusebius.

Namens alle betrokkenen,
Johan Luijmes, organist.