Orgelconcert Eusebius Jos van der Kooy

Op de vooravond van de tachtigste sterfdag van Jan Zwart is er bijzondere aandacht voor zijn leven en werk. Zwart bespeelde het Arnhemse orgel van 1898 tot aan zijn dood. Het instrument stond toen in de Hersteld Evangelische Lutherse Kerk te Amsterdam. Jan Zwart was de eerste Nederlandse organist die voor het nieuwe medium radio speelde. Zijn grote ideaal was het orgel hernieuwd onder de aandacht van het publiek te brengen.

Jos van der Kooy, stadsorganist van Haarlem speelt naast werken van Jan Zwart ook composities van tijdgenoten zoals Hendrik Andriessen

Woensdagavond 12 juli

Aanvang: 20.15 uur

Toegang: vrijwillige bijdrage

Opening expositie ‘De Eusebius van dichtbij’

Het team van De Eusebius heeft afgelopen maanden hard gewerkt aan de expositie ‘De Eusebius van dichtbij’. De expositie vertelt het verhaal van de beeldhouwers en de diverse thema’s van de beelden op de kerk.

Afgelopen maandag werd de expositie feestelijk geopend door Wethouder Gerrie Elferink en directeur Petra van Stijn. Na een korte toespraak onthulde zij een van de luchtboogbeelden van de reeks ‘Bazuinengelen’ wat John Grosman beeldhouwde in de jaren 50 van de vorige eeuw.

De expositie laat ruim twintig luchtboogbeelden van De Eusebius zien. Dit zijn beelden die zijn gemaakt na de Tweede Wereldoorlog met als doel om de luchtbogen te versieren en te verzwaren. Deze beelden zijn normaal moeilijk te zien, maar worden op het moment allemaal opnieuw gebeeldhouwd. Daardoor is er nu de unieke mogelijkheid om de beelden in de maanden juli en augustus van dichtbij te zien in de kerkzaal, waarna de nieuwe exemplaren op de luchtbogen worden geplaatst.

Van 3 juli tot en met 31 augustus is de expositie ‘De Eusebius van dichtbij’ te zien in de kerkzaal van De Eusebius. Bezoekers betalen gedurende de periode van de expositie slechts een entree van € 1 voor de kerkzaal.

Naast dat de beelden worden tentoongesteld, zijn er ook nog een aantal beelden te koop en is het mogelijk om de nieuw gebeeldhouwde beelden te adopteren. Ga voor meer informatie over het adoptieplan naar www.eusebius.nl

Foto’s door Jan Adelaar

Aangepaste prijs voor bezoek aan de expositie ‘De Eusebius van dichtbij’

Deze zomer is er een unieke expositie met beelden van de luchtbogen te zien in de kerkzaal. Deze beelden zijn normaal gesproken moeilijk te zien, maar worden momenteel allemaal opnieuw gebeeldhouwd. Daarom kan een aantal van deze beelden in de maanden juli en augustus van dichtbij worden bekeken bij de expositie ‘De Eusebius van dichtbij’. De expositie vertelt het verhaal van de beeldhouwers en de diverse thema’s van de beelden op de kerk.

Van 3 juli tot en met 31 augustus is de expositie ‘De Eusebius van dichtbij’ te bezoeken in de kerkzaal voor slechts € 1. De panoramalift brengt de bezoeker naar 73 meter, waar de luchtbogen van boven te zien zijn. Een bezoek aan de panoramalift kost € 4.

De kerk is op van maandag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 17 uur, op zondag van 12 tot 17 uur.

Eerste Zomeravond Orgelconcert door Johan Luijmes

Vanaf woensdagavond 5 juli tot 30 augustus is De Eusebius  het decor van  de jaarlijkse serie orgelconcerten. Elke woensdag avond in juli en augustus wordt het Strumphlerorgel uit 1795 bespeeld door gerenommeerde organisten uit het hele land.

Het orgel in Arnhem onderscheidt  zich in de regio door zijn enorme veelzijdigheid en kleurenrijkdom. Zowel werken uit de Barok als de Franse Romantiek komen in het 50 registers tellende instrument schitterend tot hun recht.  Om iedereen toegang te geven tot de concerten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur.

Stadsorganist Johan Luijmes opent de serie met werken  van  onder anderen Duruflé, Scheidt, Matter en Bach.

Woensdag 5 juli

Aanvang 20.15 uur

Toegang: vrijwillige bijdrage

Restauratie nieuws

Restauratie schip

De restauratie van het schip loopt bewust op een wat lager tempo dan die van de toren. Voor fase 1 en 2, gelegen tussen de toren en de transepten, is de opdracht verleend en is het werk opgestart. Er zijn inmiddels 7 luchtboogbeelden gereed en 7 luchtboogbeelden in productie. Totaal moeten er 96 luchtboogbeelden worden gekopieerd. In juli worden de oude luchtboogbeelden tentoongesteld in de kerkzaal voor de verkoop. 

Glazen balkons

Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van de spectaculaire glazen balkons op 60 m hoogte aan de oost- en westzijde van de toren. De oplevering wordt verwacht eind oktober van dit jaar. Deze glazen ‘duikplanken’ bieden een vrij uitzicht naar alle zijden. Ook kunnen de beroemde Disneyfiguren, inclusief het beeld van ds. Foeken, van nabij worden bekeken.

Door de voorspoedige voortgang van deze werkzaamheden zou binnenkort het oostelijk deel van de steiger, goed voor 1/3 deel van de steiger om de toren, kunnen worden gedemonteerd.

Echter omdat de steiger aan de oostzijde goed gebruikt kan worden bij de bouw van het oostelijk glazen balkon, zal de steiger aan de oostzijde pas direct na oplevering van het oostelijk balkon worden gedemonteerd. Te zijner tijd zullen we hier ruimschoots aandacht aan geven.

Zijentrees

Er wordt momenteel gewerkt aan het definitief ontwerp voor de beide nieuwe zijentrees in de transepten. Er wordt naar gestreefd om nog voor de zomervakantie de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Hierna duurt het op zijn gunstigst een half jaar voor begonnen kan worden met de uitvoering.

Ondergrondse serviceruimte

Ter voorbereiding op de bouw van een ondergrondse serviceruimte onder het schip, heeft een archeologisch geofysisch onderzoek (bodemradar en elektromagnetisch onderzoek) plaatsgevonden. Er zijn aanwijzingen in de metingen aangetroffen voor structuren die kunnen overeen komen met een vermoedelijke grafkelder, zoals die op de zerkenkaart zichtbaar is. Deze plek ligt bij de kolom op het snijvlak van de zuidzijde van de hoofdbeuk en de westzijde van de zijbeuk. De volgende stap is het uitvoeren van een proefsleuf of proefput. Dit wordt in principe uitgevoerd in de komende zomer

 

Aldus Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem