Stichting Strumphlerorgel

Stichting behoud Strumphler Kerkorgel (Jan Zwart) Eusebius Arnhem (SEA)

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Mr. F.P. Lomans, voorzitter
  • Mw. K.H. van den Berg – Veenhuizen, secretaris
  • J. van Clifford, penningmeester
  • A. de Jong, lid
  • J. Luijmes, lid

Doelstelling: het inzamelen van gelden ten behoeve van behoud, restauratie en promotie van het Strumphler Kerkorgel in de Eusebiuskerk in Arnhem.

RSIN nummer: 8530 13 597

Het beloningsbeleid: de bestuursleden van de Stichting zijn onbezoldigd.

Opgericht: 16 juli 2013

Balans ultimo 2013: Rekening courant Stichting Eusebius Arnhem € 15.000

Kapitaal: € 15.000

JaarrekeningSt. Behoud Strumphler Kerkorgel Arnhem, jaarrekening 2014

Contact: via Stichting Eusebius Arnhem

Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein 1
6811 EB Arnhem
tel.  026-4435068
fax. 026-4431334
info@eusebius.nl