19 augustus 2011 – kerkdienst

Gezamenlijke dienst van de Vrijz. en Waals Hervormden, Remonstranten en Doopsgezinden.
Aanvang: 10.15 uur.
Voorganger: ds. L. Broer, organist: Jan Blok