‘Durf! Iedere eeuw heeft die kerk veranderd’


MEDIA – Bij het zoeken naar een nieuwe invulling die de Eu­sebius een plaats moet ge­ven in het hart van de Arn­hemmer, moet het wilde idee niet worden geschuwd. bleek tijdens het CASA-debat op 6 september.

De Eusebiuskerk over tien jaar? Je kunt er top eten in een draaiend restaurant boven in de toren. In de kerk presenteren de toonaangevende modemerken van de wereld zich. Op verschillende niveaus zijn winkeltjes.
Wie van Kerkstraat naar de Markt wil, loopt gewoon dwars door de kerk, zoals ze dat vroeger ook plachten te doen. Alleen niet tij­dens de dienst natuurlijk, maar de Protestantse Gemeente Arnhem heeft zich noodgedwongen terug­getrokken in een kapel.
Of zou de kerk toch voornamelijk ontvangstruimte zijn voor het nieuwe Stadskantoor van de ge­meente Arnhem, dat als een soort tegenpool van de Eusebius op het Kerkplein is gebouwd? Is meteen de bebouwing in het kader van Rijnboog ingevuld.

Zomaar een samenraapsel van de ideeën die Ubbo Hylkema (oud-di­recteur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg), HansWinters (voorzitter van de Stichting Euse­bius), Wendo Kroon (evenemen­tenorganisator) en Frank Donders (projectontwikkelaar) gisteravond naar voren brachten bij CASA.
Het Arnhemse architectuurcen­trum trapte de discussie af die de komende maanden gevoerd gaat worden over het Arnhemse sym­bool van de wederopbouw. Restau­reren is noodzakelijk wil de kerk behouden blijven, maar de kosten bedragen zestig, zeventig, mis­schien wel tachtig miljoen.

Best veel voor een gebouw dat er eigenlijk al jaren ‘ voor Jan Lul bij­staat’, zoals Wendo Kroon opmerk­te. Niet voor niks zoeken Hans Winters en de zijnen naar een aan­sprekende invulling, en daarmee naar draagvlak onder de bevol­king. Kortom: nieuw gebruik – oud gebouw, zoals de titel van de avond luidde.
Ubbo Hylkema gooide de knuppel in het hoenderhok, want daarvoor was hij uitgenodigd. „ De protes­tantse kerk kan een kapel krijgen”, vindt hij. „Er blijft er vast wel een over. De Eusebius is toch een roof­kerk, ze hebben de katholieken er nooit voor betaald.”
Hij gruwt van de ruimte om de kerk, ‘de snelweg van niks naar nergens’ die er langs loopt. „ Gooi de kerk open. Maak grote deuren in de dwarsbeuk, zodat je van Kerkstraat zo naar de Markt loopt. Er moet weer leven zijn, net als vroeger. Toen stonk het in de kerk naar eten. Fantastisch!”
Frank Donders zag in die door­braak in de kerk juist een gang ‘van niks naar nergens’: „Er is geen trekker in dat deel van de stad.” Hylkema ziet die in het Huis der Provincie, maar benadrukte vooral dat Arnhem moet durven.„Iedere eeuw heeft veranderd aan dat ding. Dus nu ook!”

Over sloop had niemand het.
Hooguit over het platgooien van kantoor De Grote Broer aan het Kerkplein, zoals kunstenaar Hans Jungerius en architect Addy de Boer willen. Hun idee voor een in­tiem plein omzoomd door Euse­bius, synagoge, Coming Soon, Trix & Rees en Arnhems Meisje oogstte klaterend applaus.
Op dat punt waren de aanwezigen duidelijk. Maar hoe nu verder met de kerk?
Die vraag moet aan de Arnhemmers gesteld worden. Ook daar­over was iedereen het eens. Maar misschien moet eerst wel de vraag worden beantwoord wat Arnhem zélf eigenlijk is.
Er waren ook wat meer voor de hand liggende suggesties om de kerk meer van de Arnhemmer te maken, zoals een VVV- kantoortje, een informatiecentrum annex mu­seum over de Slag om Arnhem, of de al jarenlang gekoesterde depen­dance van Kröller-Müller.
Langs de Eusebius door de najaars­storm op weg naar huis galmden de woorden van columnist Jibbe Willems nog na. „Een tochtgat om te mijden, in een Gelderse Bermu­dadriehoek waar alle schoonheid verdwijnt…”

(Bron: De Gelderlander, 7 september 2011.)