Conferentie Autisme en Relaties: ook van belang voor wijkteams!

Wijkteams zelfingenomen of onwetend?

Wijkteams laten het vooralsnog afweten op conferentie Autisme en Relaties.

Op donderdag 19 mei 2016 organiseert de Stichting Gezond door het Leven – samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de Autisme Academie –, in de Eusebiuskerk in Arnhem, een conferentie over Autisme en Relaties. De conferentie gaat over affectieve- en familiaire relaties, maar vooral ook zakelijk relaties en is bestemd voor professionals, die in meerdere of mindere mate te maken hebben of krijgen met mensen die een vorm van ASS (Autisme Spectrum Stoornis), zoals autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger, hebben.

In veel beroepsopleidingen wordt nog onvoldoende ingespeeld op de veranderende opvatting rond autisme.

Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor een deel van de zorg is het voor hen ook van belang dat in het beleid rekening wordt gehouden met mensen die een vorm van autisme hebben, aldus Nico Wiggers, bestuurder van de Stichting Gezond door het Leven.
Wiggers maakt zich grote zorgen over de inzet van gemeenten. Wijkcoaches hebben zich voor de conferentie amper aangemeld. “Alle 32 grote gemeenten en alle gemeenten in Gelderland hebben wij geattendeerd op deze conferentie. Men krijgt in een notendop alle praktische informatie. Is niet-aanmelden gevolg van zelf ingenomenheid of onwetendheid? Cliënten hebben recht op een professionele gesprekspartner, die ook kan omgaan met mensen met ASS. Zo klaagden cliëntondersteuners in de raad van Arnhem over de aanpak van de gemeente Arnhem als het om mensen met ASS gaat”, aldus Wiggers. “Zo gebeurd het dat men denkt dat beter articuleren en harder praten bijdraagt aan een goede communicatie met een potentiele cliënt in het keukentafelgesprek. Zo kunnen mensen met het syndroom van Asperger niet tegen “domme” vragen of voorbarige of halve conclusies en onduidelijke afspraken en afspraken die veranderen. Er is maar één oplossing: de professional dient goed voorbereid te zijn als hij of zij in gesprek komt met iemand met een vorm van autisme. De cliënt heeft daar recht op”.

Voor meer info: www.autismerelaties.nl of www.sgdl.nl/car