De Eusebiuskerk, dat is de kwestie, komende tijd

MEDIA: De Eusebiuskerk, dát is de kwestie die de komende maan­den in Arnhem op de agenda staat. Van sommige Arnhemmers mag de kerk voorgoed uit de skyli­ne van de stad worden weggere­toucheerd – zoals De Gelderlander op de vorige pagina deed om te la­ten zien hoe dat oogt –, andere wil­len dit symbool in ere houden.

De discussie over nut en noodzaak van restauratie van de gammele kerk ( kosten: vele tientallen miljoe­nen) zal de komende tijd op ver­schillende podia worden gevoerd.

Terwijl het bovenste deel van de kerktoren al wordt opgeknapt, is nog allerminst duidelijk hoe het met de rest van het gebouw verder moet. Geld voor de ingrijpende res­tauratie die nodig is om de kerk te behouden, is er niet.

De Rijn Arnhem

Foto: Hans Broekhuizen/ De Gelderlander

De Stichting Eusebius Arnhem, die de restauratie moet begeleiden, en de gemeente Arnhem willen dat de kerk opnieuw het kloppend hart van Arnhem wordt. Cruciaal is de functie die het gebouw zal krijgen. CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arn­hem, bijt dinsdagavond om acht uur het spits af in de discussie, on­der de titel ‘Nieuw gebruik – oud gebouw: de Arnhemse Eusebius­kerk’. Het architectuurcentrum gaat met experts de mogelijkhe­den van hergebruik verkennen.

De resultaten van de avond wor­den besproken op het Stadsdebat op 4 oktober, georganiseerd door de gemeenteraad en lokale media. ‘ Sloophamer of bouwsteiger’ is de vraag die aan de orde is. De Stichting Eusebius Arnhem houdt eind oktober een bijeen­komst voor relaties. Begin oktober wordt een website gepresenteerd waarop ideeën kunnen worden ge­lanceerd over de toekomst van de kerk. De stichting wil de kerk res­taureren, maar zoekt naar draag­vlak en een aansprekende nieuwe invulling. Suggesties worden tot eind dit jaar geïnventariseerd.

(De Gelderlander, 3 september 2011)