De restauratie: aan het werk met een kleine bezetting

Door: Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem

In 2013 was duidelijk welk bedrag voor de restauratie nodig was. Tot nu toe is slechts een beperkt deel daarvan beschikbaar gesteld. Dit geld is nu op. Hierdoor moest de restauratie van de 2e geleding van de toren pas geleden grotendeels worden stil gelegd. Tot voor kort werd intensief gewerkt aan NO-hoek en Noordgevel.

Dank zij een forse subsidie van de TBI Fundatie kan voorlopig met een kleine bezetting gewerkt worden aan de Zuidgevel van de 2e geleding. Dit betreft vooral de demontage van sterk geprofileerd en/of beschadigd Ettringer tufsteen, alsmede de demontage van gebeeldhouwde kraagstenen van dezelfde tufsteen. De kraagstenen worden in de werkplaats gekopieerd in muschelkalksteen, waarna ze t.z.t. kunnen worden teruggeplaatst aan de Zuidgevel. De muschelkalksteen is veel beter geschikt voor beeldhouwwerk in weer en wind, dan tufsteen uit de Eifel.

Met het werk aan de Zuidgevel wordt een goede mix van steenhouwerswerk en beeldhouwwerk bereikt en is sprake van een duidelijk samenhangend project passend bij de subsidie van de TBI Fundatie.

Behalve de grote restauratie van de toren, worden onderhoudswerkzaamheden aan het schip uitgevoerd. Dit betreft momenteel vooral de balustrade aan de Noordzijde van het schip.

In de werkplaats wordt gewerkt aan de voorbereiding van de in stukken gebroken luchtboogbeelden voor het kopiëren in muschelkalksteen. Alle 98 luchtboogbeelden worden vervangen in muschelkalksteen. De meeste beelden kunnen goed worden gekopieerd, waarbij de beelden weer de oorspronkelijke krachtige uitstraling ten tijde van de Wederopbouw zullen krijgen. Enkele beelden zullen opnieuw moeten worden ontworpen. Dit zal gebeuren passend bij de thema’s die tijdens de Wederopbouw zijn gekozen: Ark van Noach, Apocalyps, de Apostelen, de Ondeugden, de Verspreiding van het Evangelie en het Laatste Oordeel.