‘Eusebius moet voor Arnhem betekenis hebben’

MEDIA: De Eusebiuskerk in Arn­hem moet betekenis krijgen voor de stad. Niet pas als het gebouw over tien jaar ‘in nieuwe luister’ uit de restauratie komt, maar ook nu al. Dat vindt Arnhems wethou­der Michiel van Wessem ( Monu­menten en Archeologie).

Samen met voorzitter Hans Win­­ters van de Stichting Eusebius Arn­hem gaf hij gistermiddag het offi­ciële startsein voor de restauratie van het bovenste deel van de Euse­biuskerk in Arnhem.
Circa 10 procent van het tufsteen aan de zogenoemde lantaarn moet worden vervangen, net als een groot deel van de traptoren. Ver­der worden onder meer de kruis­bol en de haan op de toren her­steld en moet er voegwerk worden gedaan. Ook de torenspits vergt onderhoud.
De werkzaamheden aan de lan­taarn moeten eind 2012 zijn afge­rond. De kosten van dit deel van de werkzaamheden bedragen drie miljoen euro en worden door de rijksoverheid betaald.
De operatie staat los van de restau­ratie van de rest van de kerk. Die gaat vele tientallen miljoenen eu­ro’s kosten. Dat geld is er (nog) niet. „Of we het bij elkaar krijgen? Ik weet het niet”, aldus stichtings­voorzitter Winters. Momenteel wordt onderzocht wat de exacte kosten zullen zijn, welke bestemming de Eusebius zou kun­nen krijgen en hoe het benodigde geld bijeen kan worden gebracht.
Wethouder Van Wessem: „ Het is heel belangrijk dat het gebouw be­tekenis heeft voor Arnhem. Het moet letterlijk en figuurlijk het centrum van de stad worden.”

Wethouder Michiel van Wessem

Wethouder Michiel van Wessem

Het draagvlak voor de ingrijpende en dure restauratie moet snel ver­breed worden, vindt de wethou­der. In Arnhem is het opknappen van de kerk niet bepaald vanzelf­sprekend. De afgelopen maanden hebben vooral voorstanders van sloop zich geroerd.
Van de restauratie een educatief project maken, zou kunnen hel­pen om het draagvlak te vergro­ten, denkt VanWessem. „ Het is echt heel bijzonder wat hier staat te gebeuren. De eerstkomende tien jaar is dit het grootste restaura­tieproject van Nederland.”
Als het aan de wethouder ligt, is dat straks van dichtbij te volgen.
‘De nieuwe natuursteen wordt met de hand uitgehakt, dat is ner­gens meer te zien. We gaan probe­ren dat werk ook bij de kerk zelf uit te voeren, om het letterlijk veel dichter bij de stad te brengen.’

Van Wessem ziet al schoolklassen, liefhebbers van erfgoed, architec­tuur en kerkgebouwen naar Arn­hem komen om de opknapbeurt van dichtbij te volgen. ‘Als je twin­tig mensen meeneemt de toren op, heb je er negentien fans bij als je weer beneden komt.’

(Bron: De Gelderlander, 26 augustus 2011)