Eusebius verplaatst Duckrace naar 2015

PERSBERICHT

Arnhem, 12 augustus 2014

Eusebius gunt meer adoptie-ouders een kans

Eusebius Duckrace verplaatst naar mei 2015

De Eusebius Duckrace wordt verplaatst naar zondag 10 mei 2015. Daarmee wil de Stichting Eusebius Arnhem meer mensen een kans geven om een eend te adopteren, mee te racen voor mooie prijzen en tezamen ook een mooi bedrag bijeen te brengen voor de restauratie en behoud van de Eusebius voor Arnhem. De tijd waarin publiek en ondernemers eenden konden adopteren bleek iets te kort om alle potentiële adoptie-ouders te bereiken en zoveel mogelijk Arnhemmers de gelegenheid te geven hun betrokkenheid bij de Eusebius te tonen. De organisatie wil zo ook kritische reacties van sommigen over eventuele risico’s voor het milieu serieus nemen: door het uitstel kan zij extra zorgvuldig onderzoeken of de race absoluut zonder schade aan het milieu kan worden gehouden.

Duckrace

De Eusebius Duckrace is een ludieke race waarin duizenden rubberen badeendjes – getooid met zonnebril vanwege het ongetwijfeld mooie weer – een waterweg afzwemmen. Het eendje dat als eerste over de finish komt wint voor zijn adoptie-ouder een gloednieuwe Citroën C1, nummer 2 een mooie andere prijs enzovoort. De Duckrace wordt een heel spektakel voor jong en oud, ook omdat er voor, tijdens en na de race van alles te doen is op de kade langs het raceparcours.

Meer spektakel, meer prijzen, meer voor de restauratie van de Eusebius

De Eusebius Duckrace , die voortaan jaarlijks moet plaatsvinden, zamelt geld in voor de restauratie van de Eusebius. Directeur Bert de Jong: “We begonnen half juni en de actie liep eigenlijk prima. Veel Arnhemmers vinden het een leuk idee, en willen een eend adopteren. We hadden er ook al rekening mee gehouden dat we wat last zouden hebben van het WK Voetbal, vakantie en de drukke evenementenkalender in september. Maar toen er recent toch wat onverwacht allerlei goede ideeën opkwamen om extra eenden aan de man te brengen, kwamen we er op zo’n korte termijn niet meer aan toe om die echt goed op te pakken. Dat heeft ons zwaar aan het denken gezet. Het leek ons in eerste instantie natuurlijk nogal wat om de race te verplaatsen. Maar de praktische consequenties daarvan vallen reuze mee. En het is voor iedereen leuker en beter als we al die goede ideeën na de zomer gaan benutten en zorgen voor veel meer adoptie-eenden die mee racen en dus ook een groter spektakel tijdens de racedag. Nu hebben we ook meer tijd om nóg meer prijzen te gaan regelen zodat de kans alleen maar groter wordt om iets te winnen. Ook de mensen die al een eend hebben geadopteerd, hebben dus profijt van de verplaatsing. En last but not least: als er veel meer eendjes mee kunnen racen betekent dat een veel grotere bijdrage aan de restauratie, en zo kan iedereen van wie er straks een geadopteerd eendje mee racet ook nog eens een stukje trotser zijn op zijn bijdrage!”

Veiligheid voor het milieu extra borgen

Door de race te verplaatsen kan de organisatie bovendien extra zorgvuldig borgen dat het milieu niet geschaad wordt door de race. Sinds de actie van start ging half juni waren er via de (sociale)media kritische geluiden over het risico van achterblijvend plastic in de Rijn. De Jong: “We begrijpen heel goed dat mensen zich zorgen maken. We hebben ons er natuurlijk al wel van verzekerd dat zo’n race geen risico voor het milieu is . Het racetraject wordt afgezet met waterkeringen zodat eendjes niet vrij de Rijn op kunnen en zij belanden uiteindelijk in een fuik, waaruit ze opgevist kunnen worden. De race is al vele malen in allerlei waters gehouden, dat risico is echt uitgesloten. Maar de verplaatsing geeft ons wel de mogelijkheid om nog eens extra te testen en controleren dat we absoluut veilig en milieuvriendelijk een waterweg kunnen bevaren.”

Geld terug

De Jong zou het wel begrijpen als adoptie-ouders die al een lot hebben, vragen hebben.  

“Op de website www.eusebius.nl houden we iedereen op de hoogte, en voor vragen kan men ons altijd bellen op 026-8484441. Als men zijn lot nu zou willen inleveren dan krijgt men natuurlijk gewoon zijn geld terug. Maar het is niet nodig, behalve de datum verandert er niets. “