‘Eusebiuskerk staat absoluut niet op instorten’

Er is geen sprake van dat delen van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem op instorten staan. De berichtgeving hierover in de media is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van uitspraken van de restauratie-architect, aldus het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem.

Tijdens een debat over de toekomst van de kerk heeft de restauratie-architect, Erik Jan Brans, getracht de ernst van de bouwkundige staat van de Eusebius te schetsen wanneer er niet besloten zou worden tot een restauratie van de toren en het schip van de kerk. Hij  reageerde daarmee op voorstellen die tijdens het debat werden gedaan om af te zien van restauratie en te accepteren dat er ‘af en toe een brokstukje naar beneden valt’.

De heer Brans heeft duidelijk willen maken dat het om meer gaat dan ‘kleine brokstukken’.  De verwering van het tufsteen dat op grote schaal bij de naoorlogse restauratie en gedeeltelijke herbouw van de kerk is gebruikt, zet zich steeds verder voort en tast niet alleen kleine ornamenten, maar ook grotere stenen aan.

Op lange termijn zou dit kunnen betekenen dat ook het tufsteen dat een constructieve functie heeft, zoals de luchtbogen die het gewelf schragen,  vervangen moeten worden. Ook kan niet uitgesloten worden dat op langere termijn delen van de natuurstenen bekleding van de toren van de kerk losraken en naar beneden vallen. Juist om die reden is in 2009 de toren in de steigers gezet, zodat het publiek beschermd wordt tegen eventueel neerkomende delen. De binnenmuren van de toren zijn evenwel sterk genoeg om de constructie te blijven dragen. Er is dan ook geen sprake van dat ‘zijmuren op instorten staan’, hooguit delen van de bekleding. Zowel toren als schip zijn constructief veilig en blijven opengesteld voor het publiek.

Ook het bedrag van 80 miljoen euro dat genoemd wordt als totale kosten van de restauratie is niet op feiten gebaseerd. Bij een allereerste inschatting van enkele jaren geleden is een bedrag van 60 tot 70 miljoen genoemd als een eerste, grove raming indien al het natuursteen van de toren en het schip vervangen zou moeten worden. Of dat werkelijk noodzakelijk is wordt momenteel onderzocht. Eind dit jaar hoopt het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem een nauwkeurige inschatting van de kosten te hebben, waarbij ook nog meerdere varianten voor restauratie worden meegenomen.