Eusebiustoren in 2019 in volle glorie hersteld

Na overheden komen landelijke cultuurfondsen over de brug

Het stichtingsbestuur van de Eusebius is zeer verheugd met de extra financiële steun die door rijk, provincie en gemeente recent is toegezegd. ‘Nu kunnen we met volle kracht vooruit en is het belangrijkste icoon van onze stad, de Eusebiustoren, in 2019 in volle glorie hersteld ‘, aldus voorzitter Peter Ruigrok. Gunstig  neveneffect is dat door de steun van de overheden, nu ook de landelijke cultuurfondsen mee doen.
Zo zijn afgelopen maand toezeggingen gedaan door de Stichting Dioraphte en het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de restauratie van het schip van de kerk. Al eerder verstrekte de Stichting TBI Fundatie een subsidie van € 450.000 voor de eerste fase van de torenrestauratie.

Door de gezamenlijke bijdragen van de overheden van in totaal  € 8 mln. kan de toren van de Eusebius volledig worden gerestaureerd en is daarmee begin 2019 uit de steigers.

Hiermee wordt bereikt dat, naast het volledig herstel van de toren, de bouwplaats bij de toren dan weg is en de locatie weer beschikbaar komt voor een aantrekkelijk in te richten openbare ruimte. Dit is mede van belang voor de 75e herdenking van de Slag om Arnhem in september 2019

Inclusief de huidige subsidies hebben tot op heden de provincie € 6 mln. en de gemeente ruim € 8 mln. aan de restauratie bijgedragen. Hierdoor dragen de Gemeente en provincie, evenals het Rijk, ruimschoots bij aan de totale restauratie van de Eusebius. De Stichting Eusebius Arnhem is hiervoor dankbaar.

De Stichting Dioraphte en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn de eerste landelijke cultuurfondsen die recent toezeggingen hebben gedaan van respectievelijk € 100.000 en € 40.000. Deze bedragen worden ingezet voor de restauratie van het schip. Voor de restauratie van het schip is nu  in totaal nog € 2 mln. nodig. Het stichtingsbestuur doet voor dit bedrag vooral ook een beroep op diverse fondsen, bedrijven en particulieren onder het motto ‘Samen Sterk voor de Eusebius’.