Laden Evenementen

Kerstnachtdienst

24 december 2018

20:30 - 23:30

  • Dit event is voorbij.

Op 24 december zal de Eusebiuskerk weer vol lopen: het is de avond voor Kerst .

Het kerstverhaal wordt weer verteld , het vreemde verhaal over Jezus‘ geboorte.
“Dit verhaal is geen reportage van een miraculeus gebeuren, het is een geloofsverhaal.
Lucas heeft het later bedacht, maar we begrijpen wat hij wil zeggen: dat er met dit kind, of liever met de man die uit dit kind groeien zou, een ander soort koningschap op aarde verschijnt, dat het oog allereerst richt op de geringsten in deze wereld: de mensen buiten de muren, de uit hun land verstotenen, de vluchtelingen, de allerarmsten, de zieken”
 ( Carel ter Linden ).

Dit geloofsverhaal biedt een antwoord op de angst die terreur en haat kunnen veroorzaken.

Het is goed om ieder jaar weer het verhaal van dit kind, deze man, te horen en ons er door te laten inspireren

U bent van harte uitgenodigd 24 december
De kerk open:  20.30 uur
De samenzang: 21.30 uur
Aanvang van de dienst:  22.00 uur

Voorganger: Pierre Eijgenraam
Organist: Jack Blok

Medewerking wordt verleend door de (uit zestien mensen bestaande) Accordeonvereniging Arnhem – Zuid onder leiding van John Holvast

De kerk is verwarmd!

De kerkdiensten in de Eusebius worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Arnhem. Iedereen is welkom om naar de viering te komen.

De Protestantse Gemeente Arnhem wordt gevormd door verschillende wijkgemeenten en gemeenten van bijzondere aard, variërend van vrijzinnig tot confessioneel.

PGA wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, die werk maakt van haar geloof, weet waar ze voor staat en geloofwaardig is; die mensen helpt op hun geloofsweg, de joods-christelijke traditie levend houdt en tolk is van het evangelie; die omziet naar elkaar en het opneemt voor mensen in nood, dichtbij en verder weg; die er is voor mensen binnen, aan de rand en buiten de kerk, die reageert en inspeelt op wat zich in de samenleving aandient, die van betekenis is voor de stad en betrokken is op de buurt, die oog heeft voor problemen wereldwijd, die uitnodigend en wervend is. Daarvoor willen we ook vanuit financieel en organisatorisch oogpunt een vitale en flexibele gemeenschap zijn.

Gegevens

Datum:
24 december 2018
Tijd:
20:30 - 23:30