Financiële steun gemeente voor restauratie

De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten de restauratie van de Eusebiuskerk financieel te gaan ondersteunen. Vanaf 2016 wordt er hiervoor jaarlijks 300.000 euro opzij gezet, zo besloot de Arnhemse gemeenteraad in november j.l.

Volgens het College van Burgemeester en Wethouders staat de Eusebiuskerk ‘aan de vooravond van een ingrijpende en kostbare restauratie waarvoor ook bijdragen van de gemeente, provincie, het rijk en derden noodzakelijk zijn’, staat in de  Meerjarenprogrammabegroting 2013-2016 van de gemeente Arnhem.

Daarin is vastgelegd dat de gemeente vanaf 2016 een structurele bijdrage levert van 300.000 euro en een aandeel wordt genomen in de restauratie en de organisatiekosten. Eerder al droeg de gemeente financieel bij aan de restauratie van de Lantaarn.

In de gemeenteraad is brede steun voor dit voorstel van B&W, zo bleek tijdens de Besluitvormende Politieke Maandag van 5 november j.l. waar over het begrotingsvoorstel werd beslist. Het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem werkt nu een restauratieplan uit en treedt dan met andere financiers, zoals de provincie en het rijk, in overleg over hun steun aan het project.

Mocht de continuïteit van het restauratieproces daarom vragen, dan zal de gemeente zich inspannen om al eerder geld beschikbaar te stellen, zo zegde wethouder Michiel van Wessem de gemeenteraad toe.