Fondswerving van start

In februari wil de Stichting Eusebius Arnhem beginnen met het werven van fondsen, sponsors en donaties om het vervolg van de restauratie mogelijk te maken. Overwogen wordt onder andere om bedrijven en particulieren de mogelijkheid te geven bepaalde delen van het gebouw (beeldhouwwerk, ornamenten of ramen) tegen een vergoeding te laten ‘adopteren’ .

Ook de bouwschutting rond de kerk biedt mogelijkheden voor sponsoring. Daarnaast zal een groot aantal publieksacties worden ontwikkeld om voldoende geld bijeen te brengen voor de restauratie.  De Stichting Eusebius Arnhem heeft zich tot doel gesteld 10 procent van de totale restauratiekosten (eind vorig jaar geschat op ruim 30 miljoen euro) via fondswerving en sponsoring bijeen te brengen.

De Stichting Eusebius Arnhem is een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs van de SEA hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer 16 77 41 012 Rabobank inz. Fondsenwerving, Stichting Eusebius.