‘Gelders geld voor Eusebius’

MEDIA: Raadscommissielid Eric Greving van de PvdA wil dat Arn­hem subsidie gaat aanvragen voor de restauratie van de Eusebiuskerk bij de provincie. Hij vraagt zich af of er geen mogelijkheden zijn om geld uit de pot van 150 miljoen eu­ro van het Gelders Stedelijk Ont­wikkelingsbeleid (GSO) in te zet­ten voor het Arnhemse godshuis.

De gelden van de provincie zijn be­doeld voor ‘structuurversterking’ van Gelderland. Wethouder Finan­ciën Martijn Leisink vraagt zich of de Eusebiuskerk in die bestem­ming past. Hij is bezig een lijst op te stellen met Arnhemse verzoe­ken om geld en heeft de gemeente­raad gevraagd om suggesties. Het plan- Rijnboog voor de vernieu­wing van de zuidelijke binnenstad staat al in het rijtje.

D66 en CDA pleiten voor subsidie voor de huisvesting van het spe­ciaal onderwijs, dat in Arnhem in slechte gebouwen is onderge­bracht. Ook vragen de partijen om steun voor het toerisme en geza­menlijke innovatieprojecten van het bedrijfsleven en Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Leisink presenteert zijn lijst met Arnhemse verzoeken op 31 okto­ber aan de gemeenteraad.

(Bron: De Gelderlander, 19 oktober 2011)