‘Nieuwe bestemmingen Eusebius onderzocht’

Gezamenlijk persbericht gemeente Arnhem en Stichting Eusebius Arnhem, 8 februari 2011.

Om de Eusebiuskerk nog meer een plek te laten zijn voor alle Arnhemmers werkt de gemeente  mee aan onderzoek naar alternatieve bestemmingen voor de kerk. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na een verzoek daarvoor van de Stichting Eusebius Arnhem (SEA).  Aanleiding voor het verzoek is de restaurativisie die de SEA heeft opgesteld. In deze visie kiest de SEA ervoor om de kerk volledig te restaureren.

Wethouder van cultuur Michiel van Wessem: “De Eusebiuskerk is een Arnhems icoon. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Uitgangspunt is dat we de kerk voor de stad willen behouden. Ik ben enthousiast over het plan van de Stichting om samen met Arnhemmers en deskundigen te gaan onderzoeken welke nieuwe functies we in de kerk kunnen onderbrengen zodat de kerk nog veel meer van alle Arnhemmers wordt.”

Restauratievisie
In de door de SEA opgestelde restauratievisie worden grofweg drie verschillende scenario’s beschreven. Van niets doen (bewaken), inpakken (conserveren) tot en met restaureren. De SEA kiest ervoor om te gaan voor de variant restaureren.

Uitgelezen kans
Hans Winters van de SEA: “De restauratie van de Eusebius biedt een uitgelezen kans om de uitdaging aan te gaan om met de Arnhemmers een levendig en opbouwend debat aan te gaan over de toekomst van deze kerk. De Eusebius verdient een intensiever maatschappelijk gebruik, zeker omdat de restauratie voor een belangrijk deel met publieke middelen wordt betaald.”

Eerste fase restauratie
Los van de restauratievisie die er nu ligt, ligt er een concreet plan voor de restauratie van de lantaarn (het bovenste deel van de kerk.) Daarvoor is inmiddels ook 3 miljoen euro rijkssubsidie beschikbaar. De planning is dat in het voorjaar van 2011 begonnen kan worden met deze eerste fase van de restauratie.