Gemeenteraad Arnhem: ‘Uitkomst enquête steun in de rug’

MEDIA: Voor de Arnhemse ge­meenteraad is het vinden van een bestemming voor de Eusebiuskerk prioriteit. Een goede functie maakt het vinden van geld voor de restauratie gemakkelijker, me­nen de meeste partijen.

De Arnhemse politiek is blij met de steun voor de restauratie onder de bevolking, zoals die naar voren komt uit een door de Gelderlan­der gehouden enquête, waarover de krant zaterdag heeft gepubli­ceerd. Dat die bevolking tegelijk de becijferde kosten van 80 miljoen te hoog vindt, snapt de raad even­zeer. „Daarom moeten we de zoek­tocht naar een bestemming cen­traal stellen”, zegt Hans Giesing ( D66). „ Nu is de kerk een soort veredelde ontvangsthal van de ge­meente.” Jan Soek ( Zuid Centraal) noemt de kerk als mogelijke plek voor het Kunstencluster, dat nu ge­pland staat voor het Rijnboogge­bied. David Willemsen (Groen-Links) is gecharmeerd van het door kunstenaar Hans Jongerius gelanceerde plan om kantorenge­bouw De Grote Broer naast de kerk af te breken. „Het pleintje dat zo ontstaat zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de kerk.”

Ine van Burgsteden wil weten of de restauratie door het gebruik van andere materialen goedkoper te maken is. „Wijd de kerk aan mo­de, metonder meer een stoffen­hal”, oppert zij. Morgenavond om half acht is in de kerk een debat over de toekomst van het gebouw.

(Bron: De Gelderlander, 3 oktober 2011)