Hans Winter neemt afscheid van de Eusebius

Dames en heren,

Na een periode van meer dan 8 jaar heb ik op 24 november jl. afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Eusebius Arnhem.
Het is een bijzondere periode geweest, waarin tal van uitdagingen op mij en op het bestuur zijn afgekomen.
Liefkozend noem ik De Eusebius wel eens ´mijn veelkoppig monster´ en dat is het ook, je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
Terugkijkend op de afgelopen jaren ben ik niet ontevreden over de stand van zaken van nu.

Met beperkte middelen is de afgelopen periode doorgewerkt aan de restauratie en de herbestemming van dit grootste monument van Arnhem.
Dit icoon van de wederopbouw heeft, na de eerdere restauraties, weer veel te lang in de steigers gestaan. Behalve gebrek aan geld ook een gevolg van de toegepaste materialen.
Maar zoals bij heel veel monumenten in Europa is dat een gegeven waar we helaas niet omheen kunnen.
Ten opzichte van veel andere landen heeft Nederland weinig monumenten en het is juist in dat verband belangrijk dat we zorgvuldig hiermee omgaan, zodat we ze kunnen behouden voor volgende generaties.

Gebouwen zijn pas monumenten als ze kunnen verhalen. Bij De Eusebius is dat een ´open deur´, dit gebouw kan verhalen vertellen als geen ander gebouw in Arnhem en dat zie je niet alleen aan de eclectische stijl, maar ook aan de onderdelen die her en der andere architectuurtrekken vertonen. Het is teveel om op te noemen, maar daar wordt voor gezorgd.
In de zijbeuken van het schip komt een prachtig canon van de geschiedenis van de Eusebius, van Arnhem, van Gelderland. De komende jaren zal daaraan gewerkt worden. Dat levert meer bezoekers op en meer mogelijkheden om het monument zelf te kunnen onderhouden.
In 2017 worden ook, op een moment, twee glazen balkons aan de toren bevestigd die de attractiewaarde van het bezoeken van de toren zullen verbeteren.

Het bestuur van De Eusebius heeft de afgelopen jaren er naar gestreefd De Eusebius een centrale ontmoetingsplek te geven in de zuidelijke binnenstad van Arnhem.
Met alle inspanningen die het gemeentebestuur van Arnhem zich getroost lijkt dat te lukken. Met de Jansbeek boven de grond, de verplaatsing van de markt, het bebouwen van het Kerkplein en vele andere ingrepen in de bebouwde omgeving zal dat zeker lukken.

Ik ben er trots op te hebben mogen bijdragen aan de verbetering van de exploitatie van De Eusebius, de staat waarin het nu verkeerd en het vooruitzicht dat De Eusebius in 2019 bij de herdenking van de 75 jarige Slag om Arnhem grotendeels uit de steigers is.

Het bestuur dat, net als de vele anderen die betrokken zijn bij De Eusebius, uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat, wens ik, samen met haar nieuwe voorzitter Peter Ruigrok, veel succes met de voortzetting van de werkzaamheden.
Wat mij betreft is het de moeite waard geweest dit werk te doen.

Het gaat jullie goed,

Hans Winters