Kerkdienst De Eusebius 18 juni

Pinksteren is voorbij . Het feest van de inspiratie stimuleert om te blijven geloven dat liefde sterker is dan haat, sterker dan terreur.

In onze dagen worden zelfs kinderen en jongeren vermoord door verziekte geesten. Hoe willen we hier op reageren, vanuit welke inspiratiebron proberen we staande te blijven?

In de Eusebiuskerk wordt iedere derde zondag van de maand een kerkdienst gehouden, een moment van bezinning, een moment van gebed .

Zondag 18 juni is er weer een dienst onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Arnhem, wijk Arnhem – Zuid.

Voorganger is ds Hubertien Oostdijk – van Andel

Jack Blok bespeelt het orgel

Het koor “Voices “ werkt mee aan de dienst

Aanvang 10.15 uur.

U bent welkom