Kerkdienst in de Eusebiuskerk 21 juni

Na Pinksteren begint de zomertijd, ook in de kerk. Dat betekent niet een kerkelijk soort komkommer tijd. Zeker niet op deze vierde zondag na Pinksteren.

Zondag 21 juni is ds Yolanda Voorhaar voorganger in de Eusebius kerk.

Zij schreef: “ Ik vind het altijd weer uniek: een kerk waarvan de muren vertellen van een eeuwen oude geschiedenis, een plek waar mensen uit de stad kunnen kerken. Gebed , Bijbel, zang, muziek: het is altijd weer inspirerend.“

Deze keer zal de muziekvereniging Heijenoord medewerking verlenen aan de dienst.

Deze zondag vindt bovendien de inzegening plaats van Evert Brink als pionier in Schuytgraaf.
Om duidelijk te markeren dat de pioniersplek in Schuytgraaf gedragen wordt door de hele kerkelijke gemeente Arnhem wordt in een dienst in de Eusebius de zegen gevraagd over het werk van de pionier .

Dit gedeelte van de dienst zal ds Ingrid Lodewijk, als voorzitter van de wijk Zuid voor haar rekening nemen. Al met al belooft het een boeiende dienst te worden.

Jack Blok bespeelt het orgel
De dienst begint om 10.15uur

U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke dienst.