Kerkdienst voor iedereen 15 november 2015  

Regelmatig krijgt u informatie aangeboden over kerkdiensten in de Eusebiuskerk op de derde zondag van de maand. Wat hierbij opvalt is dat er veel afwisseling is in de diensten. Er wordt u een veelkleurig palet geboden .

Steeds heeft een andere wijkgemeente  de verantwoordelijkheid voor de dienst.

Elke gemeente heeft zijn eigen kleur en achtergrond. Ook Vrijzinnig Hervormden, Doopsgezinden en Remonstranten deden mee in Augustus.

Op 15  November is de beurt aan de Anglicaanse – en de Oud Katholieke gemeenschap.

Voorganger is pastoor Joke Kolkman

Het orgel wordt bespeeld door Jack Blok

De dienst begint om 10.15 uur

U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn.