Kerstnachtdienst 24 december 2015

Ieder jaar is er in de Kerstnacht een kerkdienst in de Eusebius.

Ieder jaar komen daar erg veel mensen op af. Waarom? Misschien vanuit een goede traditie. Misschien vanwege de sfeer.

Ze zijn er, de jongeren, ouders met jonge kinderen, natuurlijk ook ouderen.

Heerlijk om samen de bekende kerstliederen te zingen.

Dit jaar vieren we Kerst met de aanslagen in Parijs en elders nog vers in het geheugen .

In wie geloven we? In wat geloven we? Wellicht denken we daar deze kerstdagen over na.

Jezus wordt vredevorst genoemd. Zijn geboorte vieren we .Zijn levensstijl biedt perspectief aan ons in deze dagen vol geweld.

Goed om samen te zijn in de Eusebius om de hoop levend te houden

De kerk is open om 20.30 uur.
Samenzang begint om 21.30
Aanvang van de dienst 22.00 uur

Voorganger ds Elsje Pot
Organist: Jack Blok
Muzikale medewerking: Divertimento  o.l.v.  Hilde Gans

De kerk is verwarmd.

Viert u dit feest met ons mee ?  U bent welkom.