Nieuw boek in De Eusebius shop: Hervormd Arnhem

Er is een nieuw boek in De Eusebius shop. Hervormd Arnhem – Ontwikkeling van een gemeenschap 1816 – 1998.

In april 1816 ontstond in het Koninkrijk der Nederlanden de Nederlandse Hervormde kerk. Het was de grootste en meest bekende kerk van alle protestantse kerkgenootschappen. Op lokaal niveau sprak men altijd over hervormde gemeenten.
Auteur Peter van Lunteren beschrijft in Hervormd Arnhem de geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Arnhem vanaf 1816 tot en met 1998. Hij besteedde ruim tweeënhalf jaar archiefonderzoek aan dit elementaire onderdeel van de Arnhemse samenleving.
Het boek geeft een prachtig overzicht van de diverse kerkgebouwen, medewerkers en ontplooide activiteit op maatschappelijk terrein. Vele foto’s en kaarten verrijken de inhoud van het boek.

Het boek is te koop aan de balie voor € 5