Omgeving kerk zal ingrijpend veranderen

De omgeving van de Eusebiuskerk zal in de toekomst ingrijpend veranderen. Het kerkgebouw zal weer – net als voor de oorlog – omgeven worden door (woon)bebouwing en de oude schaal en maat van het gebied rond de Eusebius zal weer op eigentijdse wijze worden hersteld.

Dat zei wethouder Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem tijdens bijeenkomst op 21 oktober in de Eusebiuskerk. Daarbij werd herdacht dat het precies vijftig jaar geleden is dat Koninging Juliana op 21 oktober 1961) het herstelde kerkgebouw officieel weer in gebruik nam. Tevens vormde de bijeenkomst een aftrap voor de nieuwe periode in het bestaan van de ruim 500 jaar oude kerk.

Wethouder Gerrie Elfrink

Wethouder  Elfrink is  verantwoordelijk voor het Rijnboogproject waarmee de gemeente de zuidelijke binnenstad wil verbeteren. Het plan voorziet onder andere in bebouwing van een flink deel van het huidige Kerkplein. Voor de Tweede Wereldoorlog reikte de bebouwing nog vrijwel letterlijk tot aan de voet van de toren. De kerk stond toen letterlijk en figuurlijk heel anders in zijn omgeving, memoreerde Elfrink.

Bebouwing rond Eusebius

In vroeger tijden reikte de bebouwing rond de kerk zowat tot aan de voet van het gebouw.

‘Voor de oorlog was de kerk het ankerpunt van de samenleving en stond middenin de samenleving. De drempel was laag, mensen gingen er graag en vaak naar binnen. Het gebouw fungeerde op natuurlijke wijze ook als schakel tussen de oude en de nieuwe stad. Na de oorlog vormt de Eusebius aan de ene kant een symbool van veerkracht, van het overwinnen van het trauma van de Slag om Arnhem. Maar de wederopbouw was ook een tijd waarin men vond dat er meer licht en ruimte in de stad moest komen – ook voor auto’s trouwens’, aldus Elfrink.

Op een eiland
Mede doordat het Wederopbouwplan maar ten dele is uitgevoerd heeft de omgeving van Eusebius ‘de menselijke maat verloren’. Nog steeds is de kerk een belangrijk en betekenisvol symbool voor Arnhem, zei Elfrink, maar het gebruik is door het verminderde kerkbezoek sterk veranderd, de openbaarheid van het gebouw is niet meer vanzelfsprekend en rond de kerk is teveel openbare ruimte gecreëerd. ‘Daardoor staat de Eusebius nu feitelijk op een eiland en is de drempel om in het gebouw te komen hoger dan vroeger.

Concept stedenbouwkundig plan

Een beeld uit het concept stedenbouwkundig plan. Illustratie: Urhan Urban Design

De nieuwe plannen voor Rijnboog voorzien onder andere in bebouwing van een deel van het huidige Kerkplein; niet zover als voor de oorlog, maar wel zodanig dat een groot deel van het huidige plein zal verdwijnen. De ontwerpers letten erop, dat de Eusebius ondanks de nieuwe bebouwing op tal van plaatsen via doorkijkjes en zichtlijnen ‘zichtbaar’ zal blijven. De weekmarkten op vrijdag en zaterdag zullen op termijn moeten verhuizen naar de Grote Markt voor het provinciehuis. Een logische plaats, vindt Lenfrink, en hij ziet al voor zich dat straks bezoekers van de weekmarkt dwars door de kerk kunnen lopen om de korte route naar de marktkramen te gebruiken.

Aan de zuidkant van de Eusebius, ter hoogte van de Turfstraat, zal de oude Jansbeek weer zichtbaar zijn en een belangrijke rol gaan spelen in de stedenbouwkundige omgeving.  Aan de noordzijde zal  over het hele traject van het Kleine Oord naar de Broerenstraat met nieuwe bestrating het oorspronkelijke stratenpatroon worden geaccentueerd. De omgeving van de Eusebius zal kleiner worden, maar vooral intiemer en uitnodigend, is de overtuiging van de wethouder.

Maatschappelijk-culturele driehoek
En ook in functionele zin zal de Eusebius er op vooruitgaan, denkt Elfrink. ” Ik vind eht een heel goede gedachte dat er gezocht wordt naar een nieuwe bestemming voor de Eusebiuskerk. Het maakt mij niet zo uit wat er precies mee gaat gebeuren, als er straks maar weer veel mensen binnenkomen zodat de Eusebius weer deel gaat uitmaken van de stad.’

In de visie van de gemeente moet de Eusebiuskerk in de toekomst samen met het in aanbouw zijnde Kenniscluster (o.a. bibliotheek) en het Kunstencluster (o.a. schouwburg) deel gaan uitmaken van een ‘nieuwe, maatschappelijk-culturele driehoek in in het centrum van de stad’.

Klik hier voor een presentatie over het concept-stedenbouwkundig plan.