Peter Ruigrok nieuwe voorzitter bestuur Eusebius

Peter Ruigrok EusebiusHet bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem (SEA), dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en restauratie van dit van oorsprong 15e eeuwse bouwwerk, draagt Arnhemmer Peter Ruigrok (62) voor als nieuwe voorzitter. Hij zal per 1 januari de voorzittershamer overnemen van Hans Winters, die deze functie acht jaar heeft bekleed.

Het College van B&W van de gemeente Arnhem heeft op 1 november jl. ingestemd met deze voordracht.

Peter Ruigrok heeft een verleden als directeur en (interim)bestuurder van diverse grote bouw- en ontwikkelingsbedrijven en van enkele woningcorporaties. Hij was daarnaast in 2008 penningmeester van de Sonsbeek beeldententoonstelling en toezichthouder bij diverse woonzorgcentra. Zijn uitgebreide toezichts-, bestuurs- en managementervaring maken hem volgens de huidige voorzitter Hans Winters tot een uitstekende kandidaat voor het voorzitterschap.
 ‘Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe complex het bestuur van de Eusebius is. We zitten immers midden in een grote restauratieopgave die een heel nauwkeurige afstemming vergt van alle betrokken partners in het restauratieproces. Ik ben blij dat we een man met zo’n uitgebreide kennis en ervaring bereid hebben gevonden zich voor de Eusebius in te zetten’, aldus Hans Winters.

Fondswerving
Een andere belangrijke taak voor Peter Ruigrok wordt het aanboren van fondsen om de voortgang van restauratie te kunnen financieren. Van de 32 miljoen euro die de restauratie en herbestemming in totaal vergt, is op dit moment nog maar 13 miljoen gedekt. Voor de overige miljoenen zal met name een beroep worden gedaan op de Rijksoverheid, de Provincie Gelderland en de gemeente Arnhem.  De Provincie is verantwoordelijk is voor de instandhouding van Rijksmonumenten als de Eusebius, maar de financiering zal door de drie overheden samen moeten worden gedaan. Ook doet de SEA een beroep op particulieren en bedrijven voor een bijdrage in de restauratiekosten. Het streefbedrag daarin is twee miljoen euro.

Verbeteringen
Overigens wordt het gebouw niet alleen gerestaureerd, maar komen er ook een aantal verbeteringen, zoals twee nieuwe entreepartijen aan de noord- en zuidkant van het schip en twee glazen balkons op meer dan 60 meter hoogte aan de toren, van waaruit bezoekers een spectaculair uitzicht hebben op de buitenkant van de

Eusebius (o.a. de beroemde Walt Disney-beelden) en op de stad.
Peter Ruigrok zegt deze (overigens onbezoldigde) functie graag op zich te nemen: ‘Naast de restauratie en instandhouding van dit historische en beeldbepalende gebouw, vind ik het belangrijk dat de Eusebius een nog belangrijker positie krijgt in het culturele en maatschappelijke leven van Arnhem. De betekenis van de Eusebius in de Arnhemse gemeenschap kan nog in waarde toenemen.’