Restaurateurs Eusebius ontvangen eervolle prijs

Tijdens het congres in de Eusebiuskerk “de Toekomst van het restauratievak” op donderdag 15 maart is door het BranchePlatform Natuursteen de Natuursteenpenning 2017 uitgereikt aan Slotboom Steenhouwers uit Winterswijk en Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught.

De prijs is toegekend naar aanleiding van de restauratie van het westvenster in de Eusebiuskerk in Arnhem en de hoge kwaliteit van de restauratie van de Eusebius in het algemeen.


Het westvenster is gemaakt van Muschelkalkstein,  dat in prachtige vormen is verwerkt.  Het venster heeft een hoogte van maar liefst 20 meter en is 6 meter breed en weegt bijna 35.000 kilo.
Het steenhouwerswerk is uitgevoerd door Slotboom Steenhouwers. De montage is uitgevoerd door de hoofdaannemer Nico de Bont. Bureau Rothuizen is verantwoordelijk voor het ontwerp. Er is een half jaar aan gewerkt aan dit venster, dat een onderdeel  is van de grote restauratie aan de Eusebiuskerk


Het glas in lood is gemaakt door Glasatelier Tilburg. Voor het glas in lood van het westvenster zijn vijf kleuren geblazen Goetheglas gebruikt.

De volgende fondsen hebben de restauratie van het westvenster financieel mogelijk gemaakt: het ministerie van OCW, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem.