Restauratie nieuws

Het Rijk heeft in november 2016 bekend gemaakt € 4 miljoen voor de restauratie van de Eusebiustoren beschikbaar te stellen. Daarnaast stellen de gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland elk € 2 miljoen ter beschikking voor de toren.

Wij zijn de drie overheden zeer dankbaar voor deze bijdragen. Daarmee komt halverwege 2019 de hele toren uit de steigers en kan het westelijk deel en een groot deel van het zuidelijk deel van de bouwplaats worden ontmanteld.

Voor het totaalbedrag van € 8 miljoen worden in de periode tot halverwege 2019 de resterende onderdelen gerestaureerd:

  • 2e geleding – steigerslag 11 t/m 21 NW hoek (productie natuursteen, montage natuursteen, afwerking)
  • 2e geleding – steigerslag 11 t/m 21 Zuidgevel (restant van productie en montage natuursteen, afwerking)
  • 2e geleding – steigerslag 11 t/m 21 ZW hoek (tekenwerk, demontage natuursteen, productie natuursteen, montage natuursteen, afwerking)
  • 2e geleding – steigerslag 11 t/m 21 Westgevel (tekenwerk, demontage natuursteen, productie natuursteen, montage natuursteen, afwerking)
  • 1e geleding – steigerslag 0 t/m 10 (tekenwerk, demontage natuursteen, productie natuursteen, montage natuursteen, afwerking)
  • demontage steiger om toren en westelijk deel bouwplaats

Aan de hiervoor genoemde werkzaamheden ligt het Restauratieplan d.d. maart 2013 ten grondslag.

De vergunningen om de restauratie uit te voeren zijn verleend.

Ook de restauratie van het schip wordt nu voortvarend opgepakt. We zijn bezig met de planning en werkvoorbereiding. Halverwege 2019 moet het grootste deel van het schip zijn gerestaureerd. Daarna zal tot halverwege 2020, met een kleinere steiger en kleinere bouwplaats, het restant van het koor aan de buitenzijde worden gerestaureerd.

Voor de restauratie van het schip ontbreekt nog ca. 2 miljoen. Wij hopen dit bedrag bij elkaar te krijgen door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.