Restauratie nieuws

Restauratie schip

De restauratie van het schip loopt bewust op een wat lager tempo dan die van de toren. Voor fase 1 en 2, gelegen tussen de toren en de transepten, is de opdracht verleend en is het werk opgestart. Er zijn inmiddels 7 luchtboogbeelden gereed en 7 luchtboogbeelden in productie. Totaal moeten er 96 luchtboogbeelden worden gekopieerd. In juli worden de oude luchtboogbeelden tentoongesteld in de kerkzaal voor de verkoop. 

Glazen balkons

Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van de spectaculaire glazen balkons op 60 m hoogte aan de oost- en westzijde van de toren. De oplevering wordt verwacht eind oktober van dit jaar. Deze glazen ‘duikplanken’ bieden een vrij uitzicht naar alle zijden. Ook kunnen de beroemde Disneyfiguren, inclusief het beeld van ds. Foeken, van nabij worden bekeken.

Door de voorspoedige voortgang van deze werkzaamheden zou binnenkort het oostelijk deel van de steiger, goed voor 1/3 deel van de steiger om de toren, kunnen worden gedemonteerd.

Echter omdat de steiger aan de oostzijde goed gebruikt kan worden bij de bouw van het oostelijk glazen balkon, zal de steiger aan de oostzijde pas direct na oplevering van het oostelijk balkon worden gedemonteerd. Te zijner tijd zullen we hier ruimschoots aandacht aan geven.

Zijentrees

Er wordt momenteel gewerkt aan het definitief ontwerp voor de beide nieuwe zijentrees in de transepten. Er wordt naar gestreefd om nog voor de zomervakantie de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Hierna duurt het op zijn gunstigst een half jaar voor begonnen kan worden met de uitvoering.

Ondergrondse serviceruimte

Ter voorbereiding op de bouw van een ondergrondse serviceruimte onder het schip, heeft een archeologisch geofysisch onderzoek (bodemradar en elektromagnetisch onderzoek) plaatsgevonden. Er zijn aanwijzingen in de metingen aangetroffen voor structuren die kunnen overeen komen met een vermoedelijke grafkelder, zoals die op de zerkenkaart zichtbaar is. Deze plek ligt bij de kolom op het snijvlak van de zuidzijde van de hoofdbeuk en de westzijde van de zijbeuk. De volgende stap is het uitvoeren van een proefsleuf of proefput. Dit wordt in principe uitgevoerd in de komende zomer

 

Aldus Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem