Restauratie nieuws

Er wordt vol op gewerkt aan de Eusebiuskerk. Hieronder een update van de restauratie. 

Restauratie toren

Er wordt hard gewerkt om de restauratie in de eerste helft van 2019 te kunnen afronden. Het werk ligt op schema. Het bovenste deel, de lantaarn is al enige tijd gereed. Het middelste deel, de 2e geleding, is voor 80% gereed. Het werk aan het onderste deel, de 1e geleding, is gestart.

Westvenster

Bijzonder onderdeel van de restauratie van de 1e geleding van de toren is de restauratie van het grote westvenster, boven de toreningang. Hier wordt de Ettringer tufsteen vervangen door muschelkalk. Vooral de blokken van de driepassen en het kalf zijn op zich al een kunstwerk. Het venster wordt voorzien van glas-in-lood met getrokken glas in verschillende zachte kleuren, gelijk aan de overige vensters in de kerk.

Disneyfiguren

Op zo’n 65 meter hoogte aan de toren, hangen de beroemde Disneyfiguren, gebeeldhouwd uit trachiet. Bij de plaatsing van deze beelden tijdens de wederopbouw, is grote commotie ontstaan over het vermeende provocerende karakter. Uit boosheid hierover heeft de beeldhouwer een al bestaand beeld gewijzigd in het hoofd van zijn grootste criticus, ds. Foeken. Een paar jaar geleden is de neus van dit beeld afgevallen. Omdat er aan deze steen relatief veel is gehakt, werd verondersteld dat de schade eenmalig zou zijn. Tot een paar maanden geleden ook een neus van een ander beeld afbrak. Hierna volgde diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van alle Disneybeelden. In grote lijnen zijn deze beelden gelukkig in goede staat. Uit voorzorg worden echter alle kleine uitstekende delen, waaraan veel is gehakt, van een extra bevestiging voorzien. Ds. Foeken en de dwerg krijgen een nieuwe neus.

Oostelijke steiger om de toren

De helft van de steiger om de toren wordt vanaf december t/m februari 2018 verwijderd. Het gaat om de oostelijke steiger en de aansluitende helft van de zuidelijke en de noordelijke steiger. Alleen de zware staalconstructie op steigerslag 16 blijft staan tot 2019, wanneer ook het overgebleven deel van de steiger om de toren wordt verwijderd.

Restauratie schip

De restauratie van het schip loopt op een wat lager tempo dan die van de toren. Voor fase 1 & 2, gelegen tussen de toren en de transepten, is het werk opgestart. De eerste 14 luchtboogbeelden zijn gereed en worden binnenkort geplaatst op twee luchtbogen. Totaal moeten er 96 luchtboogbeelden worden gekopieerd.

De oude luchtboogbeelden worden als sponsorobject verkocht aan belangstellenden. Voor de beschikbare oude beelden wordt een eenvoudige tentoonstellingsruimte ingericht direct buiten de bouwplaats, tegenover het Duivelshuis. Er wordt gestreefd naar oplevering van de restauratie van het schip in de loop van 2020.

Glazen balkons

Het werk aan de twee spectaculaire glazen balkons op 60 m hoogte is in volle gang. De zware staalconstructie waaraan de bakjes komen hangen is reeds geplaatst. Binnenkort worden met een enorme kraan de hardglazen bakjes omhoog getakeld. Hiervoor moet de Turfstraat tijdelijk worden afgezet.

De glazen balkons worden voor het publiek opengesteld in maart 2018. Op dat moment is het oostelijke balkon al zeer spectaculair. Het westelijk balkon hangt voorlopig nog direct boven de hoogste steigerslag van de steiger aan de westzijde van de toren.

Deze glazen ‘duikplanken’ bieden straks een vrij uitzicht naar alle zijden. Ook kunnen de beroemde Disneyfiguren, inclusief het beeld van ds. Foeken, van nabij worden bekeken.

Zijentrees

Er wordt momenteel gewerkt aan het definitief ontwerp voor de beide nieuwe zijentrees in de transepten. Deze entrees zijn nodig nu de hoofdentree onder toren, zodra de woningen achter het Focus Filmtheater klaar zijn, niet meer prominent aan een plein liggen. Er wordt naar gestreefd om in januari de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Hierna duurt het naar verwachting een half jaar voor begonnen kan worden met de uitvoering.

Ondergrondse serviceruimte/sloop noodgebouw

Om het lelijke noodgebouw aan de noordzijde van de kerk eindelijk te kunnen slopen, is vervangende ruimte nodig in de kerk. Dit kan alleen ondergronds. Ter voorbereiding op de bouw van een ondergrondse serviceruimte onder het schip, vindt nu een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats. Er zijn twee proefsleuven gegraven. De eerste resultaten zijn verrassend. Tijdens WO II is de toren voor een groot deel op dit deel van het schip gevallen. Er lag tot een hoogte van zo’n 8 meter puin op deze plek. Desalniettemin zijn er redelijk intacte zerken, houten kisten, menselijke resten, metselwerk enz. gevonden. De vondsten worden nader onderzocht. Op basis van de vondsten wordt de strategie voor het ontwerp en de feitelijke bouw van de ondergrondse ruimte bepaald.

Duurzaam energieconcept

Omdat in het noodgebouw een belangrijk deel van de technische installatie zit, zal deze installatie moeten worden ondergebracht in de nieuwe ondergrondse ruimte. Dit is een goed moment om serieus na te denken over een duurzaam energieconcept voor de Eusebius. Onderzocht worden o.a. vloerverwarming in de hoofdbeuk van het schip, aangevuld met luchtverwarming (benutten huidige kanalen in de vloer), aansluiting op de stadsverwarming en zonnepanelen op het stadhuis. In de toren zal de cv-ketel op de begane grond mogelijk kunnen worden vervangen door een lucht-luchtwarmtepomp op de verdieping.