Restauratie nieuws: restauratie toren en het schip

dsc00652

Op 7 november jl. heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten aan de Provinciale Staten ter goedkeuring voor te leggen om nog in 2016 € 2 mln. ter beschikking te stellen voor de restauratie van de toren.

Ook heeft het College van B&W van de gemeente Arnhem toegezegd aan de gemeenteraad voor te leggen om eveneens € 2 mln. voor de restauratie van de toren bij te dragen.

Bij beide bijdragen is uitgegaan van een subsidie van het Rijk van € 4 mln. In de miljoenennota is door het kabinet aangegeven de Eusebius te willen ondersteunen. Het wachten is nu op de bekrachtiging van dit voornemen door het Rijk. Voorlopig moeten we daar op wachten.

Wij hopen en verwachten dat voor het eind van dit jaar voldoende zekerheid is over de subsidie van het Rijk.  Voor de restauratie van de toren betekent dit dat we dan genoeg geld hebben om de toren uit de steigers te krijgen in 2019.

Gelijktijdig met de restauratie van de toren wordt gewerkt aan de restauratie van het schip. Hiervoor is reeds geld toegezegd van het Rijk en gemeente, dus hier kan hard aan worden gewerkt. Voor de restauratie van het schip ontbreekt nog een bedrag van ruim € 2 mln.

De Eusebius moet een belangrijke plek worden in het centrum, aantrekkelijk voor alle Arnhemmers. Hierbij hoort een gezonde exploitatie. Om deze exploitatie gezond te maken zijn een aantal ideeën ontwikkeld, zoals glazen balkons aan de toren, museale, een ondergrondse serviceruimte en nieuwe zijentrees. Hiervoor is nog een bedrag van 3,7 mln. nodig.

Door de tijdelijke huisvesting van Musis/Het Gelders Orkest konden kort geleden al akoestische verbeteringen worden gerealiseerd.

Door Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem