Doneren

Het behoud van de Eusebiuskerk kost veel geld. Alleen al het reguliere onderhoud vergt 1000 euro per dag! Bovendien is er een ingrijpende restauratie nodig om de kerk voor de komende generaties in stand te kunnen houden.

Donaties zijn dan ook altijd van harte welkom.

Logo ANBIDe Stichting Eusebius Arnhem is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent dat donateurs van de SEA hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op de website van de belastingdienst wordt dit verder toegelicht.

Doneren via overschrijvingen
Het is mogelijk om zelf geld over te schrijven via IBAN rekeningnummer NL15RABO0167741012 inz. Fondsenwerving, Stichting Eusebius Arnhem.

Makkelijk online doneren via geef.nlONLINE DONEREN
Vanaf heden is het mogelijk om gemakkelijk online geld te doneren via Ideal, een machtiging, Creditcard, Kadobon online, doneer bon, paypal, sofortbanking en 0900-HELPONS. Doneren is mogelijk vanaf € 5 via geef.nl.

Geef.nl
Doneren gaat via de website van de stichting GeefSamen die goede doelen, particulieren en bedrijven in Nederland helpt met geld inzamelen. Geef.nl steunt meer dan 3000 goede doelen. Stichting GeefSamen heeft geen winstoogmerk. Alles gaat op basis van ‘no cure, no pay’ en staat ten dienste van het stimuleren van de filantropie en het inzamelen van geld voor goede doelen.

“Omdat ieder goed doel een steuntje in de rug verdient.

Doneren aan de deur
Eind 2013 en geheel 2014 zijn we langs de deuren gegaan in Arnhem om de burger te vragen Vriend te worden van de Eusebius. Door Vriend te worden steunt u de Eusebius structureel per maand, kwartaal, halfjaar of jaar, middels een automatische incasso.  Velen zijn al Vriend geworden, maar meer Vrienden zijn altijd welkom! Daarom zijn we in de herfst van 2015 weer met de deurwerving begonnen in zowel  Arnhem Noord als Arnhem Zuid. Wellicht tot binnenkort! Opzeggen is overigens op ieder gewenst moment mogelijk. Wilt u alvast onze Vriendenfolder ontvangen voor meer informatie? Mail dan naar gerdamulder@eusebius.nl  of bel naar  06 29090191

Eusebius in uw testament
Dan kunt u de Stichting Eusebius Arnhem (SEA) opnemen in uw testament. Door middel van een legaat kunt u een vast bedrag of een bepaald goed nalaten, of een deel (percentage) van uw nalatenschap bestemmen voor het goede doel.
Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de stichting in het testament op te laten nemen: “Stichting Eusebius Arnhem”, statutair gevestigd te Arnhem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 09084933. Wij informeren u graag vrijblijvend over het nalaten aan de Stichting Eusebius Arnhem. De Stichting Eusebius Arnhem is een ANBI-instelling en betaalt dus geen schenk- of erfbelasting. Neemt u de Eusebius op in uw testament, dan weet u zeker dat uw geld goed wordt besteed. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Wat doet de Stichting Eusebius Arnhem met een nalatenschap?
Allereerst is het zo dat de SEA een erfenis rechtstreeks zal besteden aan het behoud van de Eusebius te Arnhem. Een erfenis kan soms niet in één jaar uitgegeven worden. Financiële middelen moeten met zorg besteed worden. Daarom geldt een maximale termijn van drie jaren waarin een erfenis een bestemming krijgt. Naar wens kan de SEA een projectrapportage geven aan de familie over de bestede middelen.

Elke erfenis is voor ons bijzonder, met alle bijdragen groot of klein kunnen we er voor zorgen dat de waardevolste nalatenschap van de stad Arnhem blijft behouden.
Klik hier voor meer informatie over nalatenschap.