‘Stadsdebat: Sloop Eusebiuskerk gepasseerd station’

MEDIA: Het debat over de Eusebius was zwaar aangezet: slopen of opknappen? Maar eigenlijk voelt slechts een enkeling voor het amputeren van vijf eeuwen historie.

Niemand wil de Eusebius slopen. Dat station zijn we al lang gepas­seerd. Het gaat al­leen nog om de manier waarop we de kerk restaureren.” Oud-PvdA-raadslid Dick Tiemens sloeg gisteravond al snel de spijker op de kop.
De inzet van het Stadsdebat zelf was: sloophamer of bouwkeet. Maar nog voor de stemming uit­wees dat slechts een handvol men­sen sloop prefereerde, constateer­de cabaretière Hester Macrander al: „We zijn het eens. Er moet een goede bestemming komen en de restauratie moet betaalbaar zijn.

We kunnen naar huis.”

De avond was net 35 minuten on­derweg. Natuurlijk ging niemand naar huis – ook Macrander zelf niet. De gedachtewisseling over de staat en de toekomst van de Arn­hemse Eusebiuskerk ging nog even door. Zonder de ‘gewone Arnhemmer’, dat wel.

Het meest opzienbarend was wel de reactie van restauratie-architect Erik-Jan Brand op het idee van on­der anderen Dick Tiemens. Hij, maar bijvoorbeeld ook Portaal-di­recteur Marco deWilde, is voor een beperkte opknapbeurt, en dan mag er best af en toe een brokstuk­je van de kerk af vallen.
Daar kan in de ogen van Brand geen sprake van zijn. „Het is niet zo dat er af en toe een stukje steen van de kerk af valt. De brokken worden steeds groter”, aldus Brand. „ Straks vallen er hele pina­kels af, en het is ook niet ondenk­baar dat een hele zijmuur van de toren naar beneden komt.”

Stemming tijdens het Stadsdebat

Stemming tijdens het Stadsdebat (Foto: René Wouters)

De Eusebiuskerk kampt met een ‘fundamenteel probleem’. Vandaar ook de hoge kostenraming. Pas in december wordt duidelijk hoeveel het zal gaan kosten. Ondertussen doen bedragen rond de 80 miljoen de ronde, vele malen duurder dan het opknappen van de Sint Jan in Den Bosch of de Dom in Utrecht.
Van die kosten wordt hooguit 60 procent door het rijk betaald, maakte Pieter Baars van het Natio­naal Restauratiefonds duidelijk.

Wethouder Michiel van Wessem schat dat de gemeente 10 tot 20 procent van de kosten voor haar re­kening zal moeten nemen. De rest moet komen van fondsen, spon­sors en suikerlepeltjes. Met een ver­plichte ‘Eusebiustaks’ maak je geen vrienden.

Maar wat moet de kerk worden?
Cultuurgebouw? Spiritueel cen­trum? Oorlogsmuseum? Overdek­te stoffenmarkt? Het ei van Colum­bus lijkt nog te ontbreken. Jeroen Voskuilen, directeur van Bezoe­kerscentrum Sonsbeek: „We moe­ten kloten tonen en iets doen wat er in de hele wereld nog niet is.”