‘Vijf vragen over de Eusebiuskerk’

MEDIA: Restauratie- architect Erik Jan Brans waarschuwt dat de Arnhemse Eusebiuskerk grote problemen heeft. Zonder ingrij­pen kan zomaar een complete zij­muur naar beneden storten. Vijf vragen en antwoorden.

1. Staat de Arnhemse Eusebiuskerk op instorten? 
Zo’n vaart loopt het volgens de des­kundigen niet. Niemand in Arn­hem hoeft bang te zijn dat vandaag of morgen de complete bekleding van een van de zijmuren van de to­ren naar beneden komt. Boven­dien vangt de bouwsteiger die er­omheen staat eventueel vallend puin op.

2. Wat is er dan wel aan de hand? 
De tufstenen bekleding van de toren is in slechte staat. Er zitten scheuren in die tot 6 meter lang zijn. Bovendien is de tufstenen ‘huid’ niet verankerd met de onder­liggende draagconstructie van de kerktoren, die na de verwoesting in de TweedeWereldoorlog bijna geheel opnieuw is gebouwd. Zon­der ingrijpende restauratie groeit het risico van instorting en kun­nen over enkele jaren complete pi­nakels of delen van de bekleding van de toren naar beneden komen.

3. Blijven de problemen beperkt tot de toren? 
Nee. Ook bij het schip van de Euse­bius is de gebruikte tufsteen aange­tast door weer en wind. Een deel van de beelden op de luchtbogen is al verwijderd nadat een vallend beeld het dak van het busje van een marktkoopman doorboorde.
Ook de tufstenen bogen zelf, die een dragende functie hebben, be­hoeven dringend onderhoud. Blijft dat uit en zou een deel uit een luchtboog vallen, dan bestaat het ri­sico dat delen van het dakgewelf van de kerk het begeven.

4. Hoeveel gaat zo’n ingrijpende restauratie kosten? 
Dat moet eind dit jaar duidelijk worden. Op dit moment wordt daar nader onderzoek naar gedaan. Eerder werden al bedragen geschat die uiteenlopen van 60 tot 70 mil­joen euro. Het zou de restauratie van de Eusebiuskerk ( die tien tot vijftien jaar gaat duren) de duurste van Nederland maken. Ter vergelij­king: de recent afgeronde opknap­beurt van de Sint-Jan in Den Bosch kostte zo’n 48 miljoen.

5. Wie zal dat betalen? 
Ook dat is nog de vraag. Arn­hem loopt warm voor een lobby om de rijksoverheid het leeuwen­deel van de kosten te laten betalen. Meer dan 60 procent zal dat naar alle waarschijnlijkheid niet wor­den. Vaststaat dat ook de gemeente en burgers zelf de portemonnee moeten trekken. In Den Bosch brachten sponsors en inzamelings­acties zo’n 13 miljoen euro bijeen.