Wat gaat dat kosten en wie zal dat betalen?

De Eusebiuskerk kan voor een bedrag van circa euro 34 miljoen duurzaam worden gerestaureerd. De restauratiekosten vallen aanmerkelijk lager uit dan de 70 miljoen euro waarvan eerder sprake was, nu onderzoek heeft uitgewezen dat de technische staat van het kerkgebouw (het ‘schip’) beter is dan aanvankelijk werd gedacht.

Met een beperkte restauratie van circa drie miljoen euro kan het kerkgebouw voor de komende twintig jaar veilig worden gesteld.
De toren van de Eusebius vraagt een ingrijpender aanpak. Om de steeds weer terugkerende problemen met de buitenschil van de toren grondig aan te pakken, moet al het natuursteen van de onderste ‘helft’ van de toren (de eerste en tweede geleding) worden vervangen. Dit karwei vergt een investering van ruim dertig miljoen euro en kan in zeven jaar worden uitgevoerd.
De kosten van de hele operatie zullen voor het belangrijkste deel gedekt moeten worden door restauratiebijdragen van de rijksoverheid. De Stichting Eusebius Arnhem gaat ook aan de gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland financiële bijdragen vragen. Fonds- en sponsorwerving moeten circa 10 procent van de benodigde gelden binnen brengen.

De restauratie van de toren zal, vanwege het vele natuursteen dat verwijderd en vervangen moet worden, zeven tot tien jaar gaan duren. De gedeeltelijke restauratie van het kerkgebouw vergt drie jaar en is gepland in de periode van 2015 tot en met 2017. De Eusebiuskerk blijft gedurende de restauratieperiode toegankelijk voor bezoekers en beschikbaar voor uiteenlopende evenementen.

Volgende vraag: Is restauratie wel de moeite waard?