Geopend: Eusebius Experience

Stichting Eusebius Arnhem

De Stichting Eusebius Arnhem (SEA) is verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. Voor het onderhoud en de activiteiten in de kerk is een kleine, professionele staf verantwoordelijk. De professionele staf wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

ANBI

De Stichting Eusebius Arnhem is opgenomen in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

De overheid stimuleert het geefgedrag van particulieren en bedrijven met een aantal fiscaal gunstige maatregelen die in de Geefwet van 1 januari 2012 zijn opgenomen. Deze Geefwet geldt voor culturele instellingen met een ANBI status.

Bestuur

  • Peter Ruigrok
  • Peter Berns
  • Wim Hoksbergen
  • Jaap Clifford
  • José Jochemsen- Vernooij
  • Gert Roelofsen
  • Willem Vierdag

Bedrijfsleiding

Restauratie

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het gastvrij ontvangen, verwelkomen en informeren van bezoekers in de Eusebius. Voor het onderhoud en de activiteiten in de kerk is een kleine, professionele staf verantwoordelijk, die ondersteund wordt door een groot aantal vrijwilligers. Er is overigens altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers!

Wilt u een open sollicitatie sturen als vrijwilliger? Stuur dan een email naar vrijwilligers@eusebius.nl

Vacatures

Er staan momenteel verschillende vacatures open: