Tickets

Restauratie

De Eusebius is na de wederopbouw meerdere malen gerestaureerd. In 2005 en 2007 vallen er kleine brokstukken van de kerk naar beneden. In 2009 wordt een steiger om de gehele toren geplaatst om het hele gebouw grondig te kunnen onderzoeken. De situatie van de kerk blijkt zeer zorgelijk. Zonder ingrijpen zou de Eusebius veranderen in een onbruikbare en gevaarlijke ruïne. De nieuwe deuren krijgen veel lof!

Wel of niet restaureren

Of de restauratie de moeite waard is, is een vraag die ieder voor zich moet beantwoorden. Maar dat de herbouwde toren van grote cultuurhistorische waarde is en past in een eeuwenoude traditie van behoud en vernieuwing, lijdt geen enkele twijfel. De Eusebiuskerk is een belangrijk monument met een bewogen geschiedenis van meer dan vijf eeuwen. Dat moet in goede staat doorgegeven aan de volgende generaties. Om die reden is er voor een volledige en duurzame restauratie gekozen.

Kosten en planning

De Eusebiuskerk kan voor een bedrag van circa euro 34 miljoen duurzaam worden gerestaureerd en worden voorzien van herbestemmingsingrepen om een gezonde exploitatie mogelijk te maken. Deze restauratiekosten vallen aanmerkelijk lager uit dan de 70 miljoen euro waarvan eerder sprake was. 2019 is een belangrijk jaar: met de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem zal de toren van de steigers zijn ontdaan!

Sieraden van de kerk: luchtboogbeelden

De luchtbogen aan noord- en zuidzijde van de kerk ondersteunen de constructie van de gewelven. Deze beelden zijn op de bogen geplaatst om de kerk te versieren en de luchtbogen te verzwaren. Van de boogbeelden worden weerbestendiger replica’s uit Muschelkalksteen gemaakt door beeldhouwer Koen van Velzen en steenhouwerij Slotboom.

Nieuwe monumentale zijentrees

Als sluitstuk van een jarenlange restauratie is de toegankelijkheid van de kerk vergroot door het aanbrengen van twee zijentrees naar een ontwerp van architect Robert Nijhuis† . Hij tekende ook een concept voor een metalen tekstvoile die als extra laag geplaatst moest worden vóór deze ingangen. Een tekst van  letters ingeklemd tussen twee horizontale lijnen. Aan Ruud-Jan Kokke is gevraagd dit concept uit te werken en te voorzien van vier monumentale deuren.

‘Met de toevoeging van de zijentrees in deze vorm heeft u een hedendaagse interventie gerealiseerd, die op een zorgvuldig vormgegeven wijze uitdrukking geeft aan het huidige en toekomstige multifunctionele gebruik van de oude Eusebius. … Ik kan niet anders dan u complimenteren met dit resultaat en de wijze waarop u dit tot stand heeft weten te brengen.’ Rob Brouwers, Voorzitter Team Welstand en Monumenten gemeente Arnhem

Lees verder…

Restauratie harnas Karel van Gelre

Het harnas van hertog Karel van Gelre hangt al bijna vijfhonderd jaar hoog aan een pilaar in de Arnhemse Eusebiuskerk en is één van de topstukken uit de Gelderse en nationale geschiedenis. Het harnas en de figuur zijn dringend aan restauratie toe. Dankzij een geslaagde crowdfunding in 2019 zijn de restauratiekosten van 20.000 euro gedekt! Geweldig dat we dit belangrijke cultureel erfgoed voor toekomstige generaties kunnen bewaren. Het prachtig gerestaureerde harnas is momenteel te zien in het Nationaal Militair Museum. Vanaf het voorjaar van 2022 krijgt het harnas een mooie plaats in de Eusebiuskerk.