Geopend: Eusebius Experience

Restauratie

De Eusebius is na de wederopbouw meerdere malen gerestaureerd. In 2005 en 2007 vallen er kleine brokstukken van de kerk naar beneden. In 2009 wordt een steiger om de gehele toren geplaatst om het hele gebouw grondig te kunnen onderzoeken. De situatie van de kerk blijkt zeer zorgelijk. Zonder ingrijpen zou de Eusebius veranderen in een onbruikbare en gevaarlijke ruïne.

Wel of niet restaureren

Of de restauratie de moeite waard is, is een vraag die ieder voor zich moet beantwoorden. Maar dat de herbouwde toren van grote cultuurhistorische waarde is en past in een eeuwenoude traditie van behoud en vernieuwing, lijdt geen enkele twijfel. De Eusebiuskerk is een belangrijk monument met een bewogen geschiedenis van meer dan vijf eeuwen. Dat moet in goede staat doorgegeven aan de volgende generaties. Om die reden is er voor een volledige en duurzame restauratie gekozen.

Kosten en planning

De Eusebiuskerk kan voor een bedrag van circa euro 34 miljoen duurzaam worden gerestaureerd en worden voorzien van herbestemmingsingrepen om een gezonde exploitatie mogelijk te maken. Deze restauratiekosten vallen aanmerkelijk lager uit dan de 70 miljoen euro waarvan eerder sprake was. 2019 is een belangrijk jaar: met de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem zal de toren van de steigers zijn ontdaan!

Sieraden van de kerk: luchtboogbeelden

De luchtbogen aan noord- en zuidzijde van de kerk ondersteunen de constructie van de gewelven. Deze beelden zijn op de bogen geplaatst om de kerk te versieren en de luchtbogen te verzwaren. Van de boogbeelden worden weerbestendiger replica’s uit Muschelkalksteen gemaakt door beeldhouwer Koen van Velzen en steenhouwerij Slotboom.