Tickets

Colofon

Eindredactie

Teksten

Beeld

Ontwerp

Website

ANBI

De Stichting Eusebius Arnhem is opgenomen in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

De overheid stimuleert het geefgedrag van particulieren en bedrijven met een aantal fiscaal gunstige maatregelen die in de Geefwet van 1 januari 2012 zijn opgenomen. Deze Geefwet geldt voor culturele instellingen met een ANBI status.