Partners

Dankzij de bijdragen uit diverse fondsen, verkregen subsidies en royale  sponsorbijdragen van betrokken ondernemers kan de Eusebiuskerk haar werk voortzetten aan o.a. de restauratie van de vele luchtboogbeelden en de vensters. Hieronder staan de logo’s van alle betrokkenen.